"Μία πρωτοποριακή μέθοδος που οδηγεί με απόλυτη επιτυχία στην ορθή ανάγνωση και γραφή της ελληνικής γλώσσας."
Περισσότερα

"Yποστηρίζει την προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλώσσας μεταξύ των νέων μελών της Ομογένεια."
Περισσότερα

"ένα καινοτόμο εργαλείο εκμάθησης για τους δίγλωσσους Έλληνες της Διασποράς."
Περισσότερα

"Ο διαχωρισμός της μεθόδου σε 3 επίπεδα «χτίζει» σταδιακά τη φωνολογική και τη μορφολογική επίγνωση της ελληνικής γλώσσας."
Περισσότερα